מס543מס-445מס-444מס-433מס-422מס-411מס-973 מס-972 מס-971 מס-970 מס-969 מס-968 מס-967 מס-966 מס-965 מס-964 מס-963 מידות דלתות פנים ידית מס-44