סגירת מרפסת או מרפסות ע"י בית פלוס תוכל לשמש אתכם לכל מטרה.
העבודה מתבצעת בצורה מקצועית, תוך שימוש בחומרים איכותיים ובהם
פנלים בעלי בידוד עם יכולות תרמיות גבוהות.

כתיבת תגובה