0011 (1)

סגירת מרפסות

סגירת מרפסת או מרפסות ע"י בית פלוס תוכל לשמש אתכם לכל מטרה.
העבודה מתבצעת בצורה מקצועית, תוך שימוש בחומרים איכותיים ובהם
פנלים בעלי בידוד עם יכולות תרמיות גבוהות.