לכבוד
מר אופיר עדני
הנדון: הבעת תודה
עם תום העבודה שביצעת בבית ספר "ניצנים" – עכו, אני מבקשת להודות לך על המקצועיות
והסבלנות שגילית לאורך כל התהליך, החל מההתקשרות ועד לתום הביצוע.
הדבר בא לידי ביטוי בהיענות המיידית לכל פנייה שלנו, בעמידה בלוח זמנים, במתן יעוץ מקצועי,
ובמתן מענה הולם לצרכים שהצגנו בפנייך.
אופיר, ניכר שנעשתה עבודה ברמה גבוהה מהבחינה ההנדסית וברמת הגימור, והתוצאה בשטח
מדברת בעד עצמה.
היה לי לעונג רב לעבוד איתך, ואשמח לשמור על קשרי עבודה גם בעתיד.
                                                                                בתודה ובהערכה
                                                                                 לבנה כרם,
                                                                                 מנהלת בית הספר